Hij kent ons toch

Hij meet ons tijd en ruimte toe,
genoeg om Hem te vinden.
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe
wij zoeken soms als blinden
naar Hem, uit wie ons leven is.
In Christus trad Hij uit de duisternis
en noemt ons zijn beminden!

Hij kent ons toch