Hoogten en diepten

Een berg is hoog, dankzij de dalen;
een mens is groot, ondanks zijn falen.
Ook al peilen anderen de diepte niet,
Eén kent tot op de grootste hoogte
onze vreugde,
peilt tot op de bodem
ons verdriet.
O, hoogten en diepten,
looft nu God.

Hoogten en diepten