Huwelijk

Wanneer er onenigheid is,
zal in ieder geval een van beiden
de eerste stappen zetten
op weg naar positieve communicatie.
Liefde houdt in dat we onszelf
vrijelijk geven aan het welzijn van anderen
zonder per se voor onszelf
steeds iets terug te moeten ontvangen.
Het leven en de dood van Jezus Christus
dienen als de basis en het model
van zulke gevende liefde.
Jezus beloofde Zijn volgelingen
dat zij op deze manier kunnen liefhebben:
met gevoel, toewijding en actie.
Gods liefde heeft en geeft
een uitgesproken betekenis en inhoud
aan leven en huwelijk.

Huwelijk