Iemand

Als je mag genieten
van de kleine dingen,
dan ben je iemand.
Als je mag delen
van je grote gaven,
dan vind je iemand.
Als je mag dienen
uit een eenvoudig hart,
dan is er Iemand
die jou zegent.

Iemand