In Gods hand

Here, bij U kan ik altijd terecht,
onder uw bescherming ben ik veilig.
U spreekt mij door uw woord
en door uw mensen moed in.
U bent mijn houvast,
mijn vertrouwde toevlucht.

Door Jezus uw Zoon bent U
het middelpunt van mijn leven,
geen dag kan ik zonder U.
In alle moeiten hield U mij staande
en hielp mij er door heen, hoe dan ook.
Te weten dat U van mij houdt
en voor mij zorgt is mij als
een veilig thuis.

Uw naam zal ik eren, uw liefde roemen,
want U bent het die mijn leven draagt.
Dag aan dag ben ik veilig in uw hand.
Mijn leven is op weg naar Gods land,
mijn leven houdt dank zij Jezus stand.
Vandaag en morgen
ben ik geborgen
volkomen veilig in Gods hand.

In Gods hand