In het voorbijgaan

Nu wij ouder zijn geworden,
behoeven we niet overal
het laatste woord over te hebben.
Loslaten.
Het is immers gebleken dat we niet in staat
waren alle problemen op te lossen.
Loslaten.
Heer, maak mij nadenkend,
maar niet humeurig;
behulpzaam, maar niet bazig.
Vasthouden.
Geef dat ik mij niet verlies
in eindeloze kleinigheden,
maar winst put uit dat
waar het wezenlijk om gaat,
wat er werkelijk toe doet.
Vasthouden.
Geef mij geduld en nederigheid
als mijn herinneringen niet stroken
met de herinneringen van anderen.
Loslaten.
Leer mij aanvaarden dat ik me bij tijd en wijle
kan vergissen en toch vriendelijk blijf
voor mezelf en de ander.
Loslaten en vasthouden.
Schenk mij het vermogen
goede dingen te zien ook als ik
het niet had verwacht; en mooie dingen
van anderen en bij mezelf te waarderen.
Worden vastgehoudenā€¦,
door U bovenal, daar draait het om
bij gelukkig zijn, wat mij betreft:
shalom.

In het voorbijgaan