Inzicht en uitzicht

Wat is troost anders dan gepaste nabijheid?
Wat is liefde anders dan oprecht meeleven?
Wat is hoop anders dan gelovig toevertrouwen?
Zo is genade rechtvaardige zachtmoedigheid.

Het verlangen naar zulke goedheid
is door God zelf in de mens gelegd.
Zo wordt een mens bewogen
en ontvangt een wijde horizon.
Wie het kent, wordt stil van verwondering
vanwege Jezus, onze Heiland en HEER,
God, die zo op ons toekomt.

Inzicht en uitzicht