Jaspis en sardius

God is
enkel licht en waarheid
zo spreekt de jaspis
maar een verterend vuur
voor die Hem tegenstaan
zo voegt de sardius daarbij
En vraagt iemand:
wie zal God zien en leven
dan antwoordt ons de boog
rondom de troon
dat het verbond
van Gods genade vast is
en in het groen van de hoop
nieuw leven doet ontluiken,
eeuwige lente van herschepping
aan doet breken
Om te zien dat het licht van God
gebroken door de donkere wolk van zonde
in zijn vele kleuren
nu nog mooier glanst
O, Here onze God,
Uw trouw is rondom U
in U is enkel licht
en louter waarheid.

Jaspis en sardius