Laudate dominum

U Goede Herder, zij geloofd!
Uw hand is nimmer moe van geven;
U voedt mij met het brood van ’t leven
en kroont en zegent mij het hoofd.
U laat mijn hart uw goedheid smaken
in een betrouwbaar mens die mij ontmoet;
zo volgt en zegent mij het goed;
U weet, mij arme, rijk te maken;
Uw liefde maakt het bittere zoet.

Laudate dominum