Leren onderscheiden

Wie werkelijkheid tot schijn verklaart,
die maakt het wit tot zwart.
Wat vast is, wordt als los gezien,
het gaat om buitenkant of hart.
Wie oordeelt, wordt ermee bezwaard,
die bindt het saam of gaat apart.
Wat recht is, lijkt soms krom, misschien,
het kiezen is met vreugd en smart.

Leren onderscheiden