Leven van mijn leven

Heer, ik richt mijn oog op U,
Jezus, leven van mijn leven!
Sterk mij Heiland, doe het nu,
wil mij nieuwe moed hergeven.
Doe mij steeds uw wil verstaan,
help mij om uw weg te gaan!

Laat uw liefde mij geleiden,
ook als ik het soms niet zie.
Wil mijn hart in U verblijden,
ook al denk ik wel eens wie
kan begrijpen wat ik voel;
Heer, u weet wat ik bedoel.

Jezus, mijn Verlosser leeft,
heeft de Geest aan mij gegeven.
Nog voor ik iets aan U vroeg
zorgde U al voor mijn leven.
Uw helend Woord is daad, o Vader,
werd mens en trok mij tot U nader.

Jezus leeft! Hem is de macht,
niets kan mij van die Heiland scheiden.
Hij wilde in de aller diepste nacht
voor mij, zijn kind ten goede lijden.
God blijft zijn beloften trouw,
dat is het Heer, waarop ik bouw.

Leven van mijn leven