Liefde, trouw, genade

God van liefde,
als wij U zoeken,
bent U reeds ons nabij.
Doe onze kracht herleven,
versterkt ons menselijk streven
met uw goede zegen.
Heer, maak ons vrij!

God van trouw,
U bent Immanuël,
de God die met ons is en blijft.
Geef dat ik door geloof versterkt,
vertrouwen kan dat het in mij bewerkt
de hoop die leven doet.
Heer, doe mij goed!

God van genade,
U bent voor ons de abba,
Vader, die in de hemelen zijt,
wees mij dan als een moeder
en een vader tegelijk,
die weet heeft wat ik nodig heb.
Heer, ontferm U over ons.

Liefde, trouw, genade