Loflied

Looft de Heer, want Hij is goed
God die leeft en leven doet
die zal zijn en is gebleven
Gever van het licht en leven

Looft de Heer, want Hij is groot
die ons leven schenkt en brood
die een mens geeft kracht en spijs
maakt het opnieuw tot paradijs

Looft de Heer van licht en leven
die zijn grote glans verspreidt
Hij die goedheid heeft gegeven
komt tot ons met eeuwigheid

Loflied