Mijn losgewoelde ziel

Heer, mijn losgewoelde ziel
verlangt naar de rust
van Uw aanwezigheid.
Dat U, Heer Jezus aan de oever
van mijn levensrivier staat
en een vuur hebt aangelegd
als ik verkil van verdriet.
Brood uit Uzelf om de honger
van mijn innerlijk leven te stillen.
Ik sta sprakeloos voor U.
Er is Iemand
die naar mijn zwijgen luistert
en mij rust in mijn hart geeft.
Dank, Here Jezus,
dat U in mijn leven bent!’

Mijn losgewoelde ziel
Vrij naar Johannes 21:1-14