Naar Jezus gaan

Heer, neem mij op.
Neem het van me af,
wat mij vasthoudt.
Neem het voor mij op
bij Uw Vader,
als ik mijn plaats inneem
voor Hem.

Help mij te leven
in dit vertrouwen, deze zekerheid:
God heeft mij in Christus lief!
Want ik ben een burger
van een rijk in de hemelen,
waaruit ik ook
de Here Jezus Christus
als Verlosser verwacht.
Die ook mijn vernederd lichaam
veranderen zal,
zodat het aan Zijn verheerlijkt lichaam
gelijkvormig wordt.
Met de kracht waarmee God in staat is
alles aan zich te onderwerpen,
zal Hij dit ook aan mij doen.

Hem heb ik lief,
want die getrouwe Heer,
hoort mijn stem.

Naar Jezus gaan