Nabij

Hoe vaak hebt U, genadig God,
onze voetstappen geleid,
ons nieuwe wegen gewezen,
kromme wegen rechtgetrokken,
gevaren afgewend.
In moeite of nood was uw hand boven ons.
In strijd of verdriet was uw arm om ons heen.
Als het teveel werd, hebt U ons niet alleen gelaten,
in verdriet hebt U getroost en gedragen.
Uw liefde, uw leiding, uw sporen
zijn zichtbaar als we achterom kijken.
Zekerheid geeft U ons, vertrouwen en hoop.

We kijken vooruit en weten dat U bij ons blijft.
Wij weten dat ons leven in uw goede hand is.
Onze tijden zijn bij U bekend.
Daarom zal ik bestendig bij U zijn,
U hebt mijn rechterhand gevat;
U zult mij leiden door uw raad,
Wij stellen ons vertrouwen op U,
Here Jezus Christus.
Amen.

Nabij