Ongedacht

Wat ik in deze laatste jaren
in alles wat ik deed en onderging
aan moeilijkheden heb ervaren,
geeft mij ondanks alles toch
grond voor enige verwondering.

Ongedacht