Ontferming

Dat Eén je draagt
in de grijsgrauwe dagen
als het gewone overvraagt
zonder antwoord op het zagen
en zuchten van je droevig hart
de diepgevoelde misereresmart
dat Eén je draagt
en zonder Hem verdraag je ’t niet.

Ontferming