Ontmoeten

Wanneer wij een mens ontmoeten
van wie het hart zo zwaar is
laat mij dan even zijn als U
schenk dat uw liefde daar is

Geef mij wat de ander goed zal doen
vervul mijn zwijgen en mijn spreken
zodat het licht weer door kan breken
schenk dat Uw liefde daar is

Zegen mijn schamele woorden
raak ons in het gebed genezend aan
wil de eenzaamheid verzachten
ook met de klacht kijkt U ons aan.

Ik breng bij U wat er zo’n pijn doet
en verdriet, gemis, verlangen en tekorten,
verwijten en de grote vragen
wat er al niet aan kan schorten.

Wil op uw hart het overnemen
ontferm u over hem en haar
van wie het leven soms zo zwaar is
schenk dat Uw liefde daar is.

Wij stellen in U Heer Jezus ons vertrouwen
U laat ons nimmer los of gaan
van dag tot dag wil ik mijn leven op U bouwen
kom juist ook nu mijn Heiland dicht bij mij staan
in de levensstormen, op het water:
Christus Triomfator.

Ontmoeten