Onze tocht die leven heet

Het pad gaat soms door moeite en leed
op onze tocht die leven heet.
Het zwoegen is maar duisternis
als eigen kracht de oorsprong is.

Waar wordt Gods liefde openbaar?
In Jezus toont zich zonneklaar,
het goede heil dat Hij ons heeft bereid
en duurzaam is door eeuwigheid.

Heer, dat mijn geloven groeit
en dat uw leven in mij bloeit.
Dat wat inwendig wordt versterkt,
uitwendig goede vrucht bewerkt.

Zonder Uw hulp is ’t leven broos,
onzeker, zwak en hopeloos.
U leert mij, Heer, dat ik een schat
mag dragen in een aarden vat.

Schenk adem van uw Geest o Heer,
die ruimte schept uw naam ter eer,
mij vrijmaakt, zegent en bevrijdt:
het pad voert dan tot heerlijkheid.

Onze tocht die leven heet