Ouderlijk huis

Mijn vader zong er psalmen op de trap,
grootmoeder in de bedstee ’t zelfde lied.
Wat je zo als kind erin gezongen krijgt,
dient zich weer aan in later tijd.
Juist dat vergeet je niet.

Het troost mij dat m’n vader zong
‘Bereid de weg in Hem verblijd,
Die door de vlakke velden rijdt;
Zijn naam is Heer der heren…’
Zo’n lied vergeet je niet.

‘Welzalig hij die al zijn kracht
en hulp alleen van U verwacht.’
Zelfs op de niet gebaande wegen
was er verwonderlijke zegen.
Zoiets vergeet je niet.

Geloofd zij God met diep ontzag
Hij overlaadt ons dag aan dag
met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid,
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen!

Om nooit te vergeten.

Ouderlijk huis