Overgave

Leer ons het geheim van Gods nieuwe begin te ervaren.
Leer ons in te zien wat geloven ten diepste betekent:
je over te geven aan Hem die als Gods Zoon tot ons gekomen is,
om vanuit Hem steeds weer opnieuw te beginnen.

Schenk ons de heilige moed die vreugde geeft
dit avontuur van dag tot dag aan te gaan,
het steeds weer aan te durven en
door alle mooie en moeilijke momenten het te volbrengen.

Overgave