Overwegend gebed

Soms sta je stil op je levensweg,
je kijkt om je heen en terug, een lange weg:
ver weg ligt je jeugd.
Kinderjaren waren voor velen
een redelijk onbezorgde
en speelse ervaring van het leven.
Dan de jaren van groei, leren en ontplooiing,
belangrijke beslissingen voor beroep en leven.
Nu komen de vragen: in hoeverre ben ik dezelfde,
waar ben ik gegroeid, waar kromgebogen?
Hoeveel tijd is mij nog toegemeten?
Hoe zal ik zijn, hoe zal het zijn, hoe zal Hij zijn?
Er is een oneindig wijde hemel.
U hebt die gemaakt, ruimte en tijd gemeten
ook voor mij, voor hen die ik liefheb.
Here, U bent voor mij de Weg, mijn weg,
U, die bij mij was en bij mij zult zijn.
Laat mij steeds bewust zijn van uw aanwezigheid
Uw dragende liefde tot het einde van mijn dagen.
Heer, laat het spoor van Uw liefde
mij duidelijk zien en opmerken.
Ik stel mijn vertrouwen op U, Here Jezus,
als mijn Verlosser en Heiland voor nu en straks.
Ik geloof in het vaderhuis met de vele woningen.
Als het anders was, zou U het gezegd hebben.
U bent de deur en de weg, de zekerheid
dat God mij liefheeft, voor altijd en eeuwig.
Lof zij U, Here Jezus!
Gij met mij, ga met ons!
Amen

Overwegend gebed