Overwegend gebed
Soms sta je stil op je levensweg,
je kijkt om je heen en terug, een lange weg:
[...]
Heer, wees mijn kracht
Heer, onze God,
over alle grenzen heen,
[...]
U was er
Here, mijn losgewoelde ziel
verlangde naar de rust
[...]
Doorgaan
Ik hoop zo voor je dat…
er mensen zijn op je weg
[...]
Mijn losgewoelde ziel
Heer, mijn losgewoelde ziel
verlangt naar de rust
[...]