Gezegend
Gezegend de mensen die goed zijn,
de handen die helpen,
[...]
Gebed van hoop
De Here zal je niet verlaten
als je op Hem vertrouwt.
[...]
Hij is er altijd bij
Trouwe Vader in de hemel
ik heb U zo nodig
[...]
Goede Vrijdag
Wie ziet hoe voor het leven
van de wereld is prijsgegeven,
[...]
Gebed van vrede
In uw genade, Heer, hebt Gij
de schuld op U genomen.
[...]