Inzicht en uitzicht
Wat is troost anders dan gepaste nabijheid?
Wat is liefde anders dan oprecht meeleven?
[...]
Een zachte zon
Een zachte zon breekt
door de wolkenflarden heen
[...]
Toekomstvisie
Wij komen met ons beladen leven
toch op uw veilige haven aan.
[...]
Een open venster
Gedachten gaan, gedachten komen,
ik ben niet voortdurend opgenomen
[...]
Goede moed
U bent het Heer, in wie mijn rijkdom is
niets uit de wereld vergoed mij het gemis
[...]