Gebed om rust
Het leven is zo vol gewoel,
zo link soms, vol van kwaad.
[...]
Gebed voor elke dag
Wil, Heer,
mijn licht des levens zijn
[...]
Verder komen
Verzen verzachten
vervlogen dromen.
[...]
De wereld is een kreunend oord
De wereld is een kreunend oord
vol van verdriet om onrecht, wreedheid, plagen.
[...]
Erkentelijk
U Here, ziet het stil vertrouwen
waarmee ik luister als U spreekt.
[...]