Gave
God heeft geschonken
door levende woorden
[...]
Loflied
Looft de Heer, want Hij is goed
God die leeft en leven doet
[...]
Ouder worden
In de avondkoelte
van de rijke levenszon
[...]
Gezegend
Gezegend de mensen die goed zijn,
de handen die helpen,
[...]
Gebed van hoop
De Here zal je niet verlaten
als je op Hem vertrouwt.
[...]