Hij is er altijd bij
Trouwe Vader in de hemel
ik heb U zo nodig
[...]
Goede Vrijdag
Wie ziet hoe voor het leven
van de wereld is prijsgegeven,
[...]
Gebed van vrede
In uw genade, Heer, hebt Gij
de schuld op U genomen.
[...]
Gebed om rust
Het leven is zo vol gewoel,
zo link soms, vol van kwaad.
[...]
Gebed voor elke dag
Wil, Heer,
mijn licht des levens zijn
[...]