Gebed van vrede
In uw genade, Heer, hebt Gij
de schuld op U genomen.
[...]
Gebed om rust
Het leven is zo vol gewoel,
zo link soms, vol van kwaad.
[...]
Gebed voor elke dag
Wil, Heer,
mijn licht des levens zijn
[...]
Verder komen
Verzen verzachten
vervlogen dromen.
[...]
De wereld is een kreunend oord
De wereld is een kreunend oord
vol van verdriet om onrecht, wreedheid, plagen.
[...]