Providentia (voorzienigheid)

Fortunatus getuigde in de zesde eeuw,
dat God regeert vanaf het hout.
Door moeiten tegenslagen en verlies,
is Hij het die zijn Woord behoudt.
Niet regelrecht gaat het op vrede aan,
maar zijn beloften blijven staan.
Al leidt het leven Jezus gang naar ‘t kruis,
toch brengt de Vader kinderen thuis.
Dat wordt niet door kracht of door geweld,
maar door zijn Geest ons uitgespeld.

In kleine dingen wordt het zo geleid:
vasthoudend en volhardend,
voorziet de Here God en draagt
de hele wereld en zijn kind.
Heel dat geschonken en geschonden,
dat van zonden, strijd en wonden
doortrokken bestaan van ons,
God vernieuwt het koninklijk!
In Christus Jezus, onze Heer,
is zijn voorzienigheid.

Venantius Fortunatus (ca. 536-610)
wordt beschouwd als een van de belangrijkste Romeinse dichters
op de overgang van de oudheid en de vroege middeleeuwen
Providentia (voorzienigheid)