Relaties

Als er verschillende onuitgesproken
verwachtingen in een relatie bestaan,
loop je de kans de ander te kwetsen
soms zelfs zonder dat je er erg in hebt.
Teleurstelling in elkaar kan daarvan
gemakkelijk het gevolg zijn.

Met een open houding naar elkaars
meningen, ervaringen en gevoelens luisteren
kan de schade beperken.
Een eerlijk en open gesprek
kan veel duidelijkheid geven.

Voor het ontwikkelen van een diepere relatie
is vooral het open gesprek van groot belang,
voor het beleven van saamhorigheid.
Wanneer onze relaties verstandelijk of zakelijk
blijven, kan er onvoldoende saamhorigheid
of verbondenheid groeien.
Zo kan je je eenzaam voelen onder de mensen.

Goede relaties laat je niet aan het toeval over.
Daaraan probeer je zo goed mogelijk te werken
en ze in stand te houden.
Goede relaties zijn een zegen van God,
waar we verantwoord mee om zullen gaan.

Relaties