Samenhang

Er is een nauwe samenhang
tussen de mate waarin je gelukkig bent
en de mate waarin je in staat bent lief te hebben.
Je vindt jezelf, als je jezelf niet zoekt.

Samenhang