Sporen

Hoe vaak hebt U, genadig God,
onze voetstappen geleid,
ons nieuwe wegen gewezen,
kromme wegen rechtgetrokken,
gevaren afgewend.
In moeite of nood
was uw hand boven mij.
Als het teveel werd,
hebt U mij niet alleen gelaten,
in verdriet mij getroost.
Uw liefde, uw leiding, uw sporen
zijn zichtbaar als ik achterom kijk.
Zekerheid geeft U mij, vertrouwen en hoop.
We kijken vooruit en weten dat U bij ons blijft.
Wij weten dat ons leven in uw goede hand is.
Veilig en geborgen. Voor tijd en eeuwigheid,
in Jezus onze Heer.

Sporen