Taal en teken

Heer, laat mij heel het leven
uw taal en teken zijn.
Een tolk om leven door te geven
aan mensen groot en klein.
Met woorden en met daden
uw liefde en genade,
zo mooi kan toch ons leven zijn.

Maar soms vind ik geen woorden
dan is mijn hart zo overvol of leeg,
teveel gedachten over wat ik hoorde
dat ik niet weet te zeggen wat ik kreeg.

Heb dank! U hebt gesproken
een mensgeworden woord
Uw Geest schrijft ononderbroken
Welsprekend gaat het voort.
Van mond tot mond,
een woord van leven!
Gelukkig die het hoort.

Taal en teken