Toekomstvisie

Wij komen met ons beladen leven
toch op uw veilige haven aan.
Wij moeten, Heer, ons overgeven,
we kunnen nergens U ontgaan.

Ik waag het hoe dan ook op uw genade
en op uw liefde, dat die ons geneest
van alle schuld en levensschade
en veilig aanstuurt op uw grote feest.

Dan zal de moeite van onze dagen
genezen zijn, tot op uw volle tijd.
Dan zal nieuwe bloei, Heer, U behagen:
wij zijn vrucht voor de eeuwigheid.

Toekomstvisie