U was er

Here, mijn losgewoelde ziel
verlangde naar de rust
van Uw aanwezigheid.

U was er.

Dat U, Heer Jezus aan de oever
van mijn levensrivier stond
en een vuur hebt aangelegd
als ik verkilde van moeite en verdriet.
Brood uit Uzelf om de honger
van mijn innerlijk leven te stillen.
Ik sta sprakeloos voor U.
Er is Iemand
die naar mijn zwijgen luistert
en mij rust in mijn hart geeft.
Dank, Here Jezus,
dat U in mijn leven bent!

U was er