Van geluk spreken

Gelukkig ben je
als het leven de blik heeft gescherpt,
zonder je wantrouwend te maken.
Gelukkig ben je
als je moeilijkheden getrotseerd hebt,
zonder hard te worden.
Gelukkig ben je
als je het verdriet gelaten hebt,
zonder bitter te worden
Gelukkig ben je
als het verleden je sterkt,
voor de toekomst die God je schenkt.

Mens, verheug je,
je mag van geluk spreken
door van Gods goede leven te genieten,
samen met hen die je lief zijn
en oog voor je hebben,
geliefden en vrienden.
Gezegend mens!

Van geluk spreken