Vastheid

Luisterend naar het ruisen van de tijd,
hoor ik de grote sterren en planeten
bewegen door de ademloze nacht

Een levenlang van lief en leed ten spijt
beseffend ik dat ik altijd heb geweten
hoe ik uitsluitend hierop heb gewacht:
Hij heeft ons lief!

Wij gaan een ongekende gang
niets in het leven blijft bij het oude
de sterrenhemel die we ooit aanschouwden
blijft en verandert al zovele eeuwen lang,
Hij heeft ons lief

Vastheid
Vrij naar J.P. Rawie (eerste zinnen)