Veilig

God geeft vreugde!
Gods liefde, zijn leiding,
zijn sporen zijn in het leven
duidelijk zichtbaar.

Als wij vooruit kijken,
weten wij dat U er zult zijn.
Wij weten dat ons leven
in goede handen is.
Wij weten dat onze tijden
in uw liefde en trouw geborgen zijn.
Help ons dag aan dag,
in moeiten en vreugden
dichtbij U te blijven.

Here, tot U heffen wij onze ziel op,
U vertrouwen en verwachten wij.
U gaat met ons, wij gaan met U!
Zo zijn wij onder uw hoede
veilig en geborgen.
Prijst God!

Veilig