Verbond

Het geheim van ons leven
is de verbinding met God
vanwege het geloof in onze Here
Jezus Christus.
Daar ontvangen we de zekerheid
dat Hij door Zijn Geest
ons leven voor eeuwig bewaart
bij Hemzelf.
Dit alles is genade
van de God
van Abraham, Isaak en Jacob.
De Here zegene u
en Hij behoede u.
Shalom

Verbond