Verdriet vraagt ruimte

Verdriet vraagt
om ruimte in je hart.
Het laat zich niet verdringen,
niet wegduwen of overzingen.
Want verdriet draagt
de echte pijn van smart
in deze tijd.

Gods Geest woont
In de ruimte van ons hart.
Hij zal van binnenuit vertroosten
vanuit de eeuwige dingen
die Jezus voor ons doet en deed.
Vreemd genoeg:
dat verkleurt het leed
op den duur.

Verdriet vraagt ruimte