Verstaan

Heer, onze God, heb dank
voor al het goede dat U gaf en geeft
en help mij elke dag
U beter te verstaan
U dieper lief te hebben
en dichter in uw spoor te gaan.

Heer, geef ons deze dag
opnieuw met hart en zinnen
voor U te leven, te beginnen

Draag onze zwakheid tot uw vrede
wil aan mij uw woord besteden
spreekt U het woord in al mijn vragen
behoed mij al mijn dagen.

Verstaan