Vertrouwen

Op God is ons vertrouwen,
Hij heeft ons goed gedaan.
Door op zijn werk te bouwen
kan mensenwerk bestaan.
God wil mijn hart versterken,
treft mij verdriet en pijn,
dan roep ik naar de hemel:
Hij wil gebeden zijn.

Vader, zie toch in genade
trouw naar mijn leven om.
U weet wat mij is tot schade,
wat mij ten goede komt.
In Christus uitverkoren
werkt U het in mij uit.
Zo wordt in mij geboren,
dat wat uw Geest besluit.

U ken ik in mijn wegen,
leg al mijn plannen voor.
Heer, zet toch als een zegen
uw liefde op mijn spoor.
Wees ons opnieuw genegen,
kom met uw zegengroet,
dan lopen onze wegen,
dan loopt mijn leven goed.

Vertrouwen