Voorbeeld

Jezus heeft zelfs in de laatste nacht
zijn Vader lof en dank gebracht.
Met zijn discipelen aan het slot
zong Hij een psalm tot eer van God.

Bedroefd ging Hij de weg van smart,
de pijn, de doodsnood in het hart.
Gods Zoon die heerst in majesteit
Hij die aan onze zonden lijdt.

Waar wordt Gods liefde openbaar?
Waar is het bewijs zo zonneklaar
van heil dat Hij ons heeft bereid,
als aan het kruis waar Christus lijdt?

Schenk mij de adem van uw Geest, o Heer,
zodat het wordt in mij: uw naam ter eer.
Uw voorbeeld is een stralend licht,
dat niet verdwijnt uit mijn gezicht.

Leer mij o Heer, dat ik een schat
mag dragen in een aarden vat.
Ga mij o Heer, voortdurend voor,
help mij in vrede en rust steeds door.

Voorbeeld