Zegen

De vrede van God moge op u neerdalen,
zodat die vrede u zal vervullen.
Gods vrede mag u moed geven.
Zijn vrede moge u vreugde tot leven geven.
De vrede van God zal u vertrouwen schenken.
Gods vrede zal uw zoeken tot vinden maken.
De vrede die God geeft
wil het antwoord zijn op uw vragen.
Gods vrede zal u verlangend maken
Zijn zegen meer en meer te ontvangen.
De vrede van de Here zij met u.

Zegen