Zegening

Hij zal jouw licht des levens zijn,
je hart en ziel verlichten;
dan kan jij leven in de lijn
van eeuwige vergezichten.

Ja, U bent onze Koning, Heer,
U brengen al uw kinderen eer.
Heerser en Herder, dat zijt Gij,
vol liefde is uw heerschappij.

Hij zal het licht des levens zijn
voor allen die verwachten,
dat Hij in onze vreugde en pijn
het leven hoog zal achten.

Zegening