Historie is het verhaal van de geschiedenis

Historisch onderzoek is een interessante bezigheid. Het heeft iets avontuurlijks, het is een ontdekkingsreis of eigenlijk een herontdekking van een verloren gewaand verhaal. Historisch onderzoek is de weg om te komen tot een verantwoorde beschrijving van het leven en de lotgevallen van een persoon, een familie of welke zaak dan ook. Voor historisch onderzoek heb je bronnen nodig. In mijn geval gaat het dan om archiefbronnen. In archieven bewaarde en opgeslagen oude folianten, allerlei soorten documenten uit een al dan niet ver verleden. Archiefstukken vormen de belangrijke bewijsstukken die vertaald, toegelicht en in verband gezet de uiteindelijk bedoelde geschiedenis vorm en inhoud geven.

Met een historisch onderzoek begin je door een onderzoeksvraag of stelling te formuleren. Het onderzoek richt zich zo naar een welomschreven opdracht. In mijn geval gaat het om familiegeschiedenis, het verhaal van voorouders en verwanten. Als je daarvoor archieven wilt raadplegen, begin je veelal met goed nadenken over wat je zoekt. Helder formuleren wat je op het oog hebt. Daarna kan je je oriënteren door bij het onderzoek passende gidsen, handleidingen en inventarissen te lezen en via het internet grote lijnen in het oog te krijgen. Voor het echte werk moet je wel degelijk bij een of meer archieven langs om veel en zeker belangrijke stukken zelf in te zien.

Wie zulk onderzoek doet, houdt zijn of haar resultaten niet voor zichzelf, maar presenteert die op de een of andere manier. In mijn geval kies ik de vorm van een boek, met hoofdstukken en onderverdelingen. Behalve tekst neem ik veel materiaal uit de originele bronnen in mijn weergaven op en verluchtig het geheel met allerlei soorten erbij passende foto’s. Zo wordt het verhaal geschreven en geschilderd, om een beeld te krijgen van het leven van een vooroudergezin. Voor de presentatie is gekozen voor website en boek.

Mijn historisch onderzoek staat in het teken van de genealogie, de geschiedenis van afstamming, verwantschappen, families en vooroudergeslachten. Een boeiende bezigheid.