Familiegeschiedenis Betten
Een familiegeschiedenis in de Loonse Kempen

Dit boek vormt de weergave van mijn onderzoek naar personen die de achternaam Betten dragen (en hun familie), die leefden in de 16de en 17de eeuwse Loonse Kempen. Zowel de kern als de spits van dit onderzoek zijn gericht op mijn eigen voorgeslacht, zoals eerder en breder in verschillende Bette-boeken beschreven.

Hier tracht ik verder in de ondergrond van onze familiegeschiedenis af te dalen. Het is een ervaring om via de touwen [...]

Familiegeschiedenis Dubel
Een familiegeschiedenis van postiljons, lakeien en verwers (18de-20ste eeuw)

Uit belangstelling groeide verwondering over het leven van mijn voorouders Dubel. Daardoor onderzoek ik hun levensverhaal en beschrijf wat ik vind. Genealogisch onderzoek naar je eigen familie is meer dan interessante informatie over je voorouders verzamelen. Wie de originele documenten onder ogen krijgt en daar gevoel voor heeft, beleeft soms iets van een sensatie door het directe contact met het [...]

Johannis Izaak Bette
Johannis Izaak et idem Bette, landbouwers en voerlieden van Dinteloord van Rotterdam (19de en 20ste eeuw)

In deze duografie vervolg ik mijn tijdreis naar in het verleden. Heel alleen ga ik terug in de jaren en verplaats me voorzichtig door het donker van de geschiedenis. Van een ver verleden gaat het langzaamaan voorwaarts, als het ware omhoog, naar onze tijd. Af en toe lichten er brokstukken levensverhaal op, soms niet meer dan splinters. Uit die achtergebleven sporen probeer [...]

Isaac en Simon Bette
Polderboeren rond Dinteloord (18de en 19de eeuw)

Deze monografie handelt over het leven van een vader en een zoon. Het is de vraag of je zo’n boek dan wel een monografie kunt noemen, omdat het daarbij veelal gaat om de verhandeling over één bepaald onderwerp. Maar de monografie is eveneens de beschrijving van een groep samenhangende onderwerpen en omdat hun gezinnen beschreven worden, is het begrip monografie de juiste terminologie voor een boek als dit. Er is sprake [...]

Johannis Betten
Een familiegeschiedenis

Genealogie is een zoektocht, zeker ook naar de wortels van het eigen bestaan. Het is een vreemd verlangen zich een idee te vormen over voorvaders en voormoeders die je nooit gekend hebt, maar waar je leven toch mee verbonden is. Uit te vinden in welke omgeving zij leefden en onder welke omstandigheden ze opgroeiden. Te zoeken naar de achtergrond van hun doen en laten. Er iets van te ontdekken hoe zij hun leven invulling gaven, dan wel probeerden te [...]

Jacobus Betten en zijn verborgen verleden
Een genealogisch-historisch onderzoek in West-Brabant en Belgisch Limburg

Kenmerkend voor historisch onderzoek is dit: hoe meer je kijkt, hoe meer je vindt. Het materiaal voor de monografieën over mijn voorouders vond ik hoofdzakelijk in archieven. Inmiddels zijn deze bronnen in groten getale via het internet te raadplegen, wat het onderzoek vergemakkelijkt. Toch blijft het een soort handwerk om die oude folianten te bestuderen. Het is boeiend om van de vele onderdelen een [...]