Familiegeschiedenis Dubel

Een familiegeschiedenis van postiljons, lakeien en verwers (18de-20ste eeuw)

Uit belangstelling groeide verwondering over het leven van mijn voorouders Dubel. Daardoor onderzoek ik hun levensverhaal en beschrijf wat ik vind. Genealogisch onderzoek naar je eigen familie is meer dan interessante informatie over je voorouders verzamelen. Wie de originele documenten onder ogen krijgt en daar gevoel voor heeft, beleeft soms iets van een sensatie door het directe contact met het verleden van je eigen voorgeslacht. In mijn historische familieboeken worden steeds de verschillende generaties van een familieverband verkend. Wie de tekst rustig en overdenkend meeleest, ziet en voelt iets van hun verlangen naar relaties, de strijd om het blote bestaan en het immense verdriet om het verlies van geliefden. Deze manier van onderzoeken van het verleden is een vorm van luisteren. Echo’s opvangen van stemmen, de ongrijpbare klanken van mensen die van een afstand spreken, om de hoek en buiten zicht. Dit onderzoek vindt plaats in de 21ste eeuw en richt zich op wat eeuwen terug heeft plaats gevonden. Het is een zoektocht, mijn reis in het verleden, terug in de tijd van deze interessante familie Dubel. Een historie waarbij zelfs het Koninklijk Huis meerdere malen in beeld komt. De bronnen die ik gebruikte en geraadpleegde literatuur worden in het slotdeel beschreven.

Deze publicatie wordt gevormd door de uitgebreide beschrijving van zes generaties van een familie Dubel. Daarin gaat het over de periode 1700-1980 in woonplaatsen als Den Haag, Nieuw Beijerland, Rhoon en Pernis.

Lees dit boek online
Als het document hieronder niet (goed) wordt weergegeven, maak dan gebruik van de download-optie hiernaast!

Download (PDF, Onbekend)

Familiegeschiedenis Dubel
Familiegeschiedenis Dubel
Beschikbare downloads: