Isaac en Simon Bette

Polderboeren rond Dinteloord (18de en 19de eeuw)

Deze monografie handelt over het leven van een vader en een zoon. Het is de vraag of je zo’n boek dan wel een monografie kunt noemen, omdat het daarbij veelal gaat om de verhandeling over één bepaald onderwerp. Maar de monografie is eveneens de beschrijving van een groep samenhangende onderwerpen en omdat hun gezinnen beschreven worden, is het begrip monografie de juiste terminologie voor een boek als dit. Er is sprake van een kenbaar verband en eveneens van een beperkte omvang.

De gezinnen van Isaac en zijn zoon Simon Bette hebben zich gedurende bijna een eeuw gevestigd in West-Brabant, in het polderland van de dorpen Fijnaart en Dinteloord. Het gaat in dit boek dan over de achttiende eeuw en over boerenfamilies, over polderboeren. We lezen over de sporen die zij in de archieven hebben nagelaten. Het zijn vreugdevolle gebeurtenissen alsook tekening van hun strijd om het dagelijkse bestaan. Twee families die twee eeuwen geleden in een tijd van omwenteling en op het laatst zelfs in een barre oorlogstijd leefden. Gewone jonge mensen, die dagelijks manoeuvreerden om het eenvoudige bestaan in stand te houden.

Lees dit boek online
Als het document hieronder niet (goed) wordt weergegeven, maak dan gebruik van de download-optie hiernaast!

Download (PDF, Onbekend)

Isaac en Simon Bette
Isaac en Simon Bette
Beschikbare downloads: