Jacobus Betten en zijn verborgen verleden

Een genealogisch-historisch onderzoek in West-Brabant en Belgisch Limburg

Kenmerkend voor historisch onderzoek is dit: hoe meer je kijkt, hoe meer je vindt. Het materiaal voor de monografieën over mijn voorouders vond ik hoofdzakelijk in archieven. Inmiddels zijn deze bronnen in groten getale via het internet te raadplegen, wat het onderzoek vergemakkelijkt. Toch blijft het een soort handwerk om die oude folianten te bestuderen. Het is boeiend om van de vele onderdelen een ‘eigen stevige stoel’ te vervaardigen, een die plezier geeft zowel bij het maken als in het zitten (vrij naar Kees Fens). Wanneer er constructiefouten zijn opgetreden, neem ik die voor eigen rekening. Wie ervan genieten mag, die wijs ik met dank op de rijke bronnen.

Het geheim van Jacobus Betten wordt in dit boek ten dele opgelost. Deze monografie geeft een hoogstwaarschijnlijk antwoord op de vraag naar zijn geboorteplaats en datum. Zeker is dat hij komt uit een oud Betten-geslacht in de Belgisch-Loonse Kempen. We leren hier zijn vader en grootvader kennen en een netwerk van familieverbanden. Van de huidige tijd tot de oudst bekende voorvader Hermanus Betten tellen we twaalf generaties.

Hoe lang de tussenpozen van het ene naar het andere boek ook duren, al doende wordt het genealogisch onderzoek steeds interessanter doordat de personen uit het voorgeslacht beter in beeld komen. Tegen hun historische achtergrond geplaatst, worden zij steeds meer een levendig deel van de eigen familiegeschiedenis. Als je in boeken iets waardevols tegenkomt, ontstaat de behoefte het te onthouden, vast te leggen. Intensief speurwerk en het combineren van informatie levert zo toch een redelijk persoonlijk portret van mijn voorouders Betten. Zoals dat bij twee mensen kan gaan, vormen ook genealogie en historisch onderzoek een elkaar aanvullend paar met een interessant nageslacht. Al met al een uitermate boeiende en tijd-vervullende bezigheid! ‘Langs het tuinpad van mijn vaderen’ blijkt een weg met steeds weer nieuwe vergezichten. Een zoektocht die soms intieme doorkijkjes oplevert. Historisch onderzoek schept een band met het verleden en daarmee ook een gevoel van continuïteit. Zo wordt de geschiedenis van het voorgeslacht voor jezelf en voor wie je lief zijn een waardevol bezit. Dat wil zeggen, voor wie er gevoel voor heeft.

Lees dit boek online
Als het document hieronder niet (goed) wordt weergegeven, maak dan gebruik van de download-optie hiernaast!

Download (PDF, Onbekend)

Jacobus Betten en zijn verborgen verleden
jacobus_betten
Beschikbare downloads: