Johannis Izaak Bette

Johannis Izaak et idem Bette, landbouwers en voerlieden van Dinteloord van Rotterdam (19de en 20ste eeuw)

In deze duografie vervolg ik mijn tijdreis naar in het verleden. Heel alleen ga ik terug in de jaren en verplaats me voorzichtig door het donker van de geschiedenis. Van een ver verleden gaat het langzaamaan voorwaarts, als het ware omhoog, naar onze tijd. Af en toe lichten er brokstukken levensverhaal op, soms niet meer dan splinters. Uit die achtergebleven sporen probeer ik een samenhangend geheel te ontcijferen, het familieverhaal waarvan ik zelf deel uitmaak. Met gepaste nieuwsgierigheid tracht ik zicht te krijgen op het leven van mijn overgrootouders en mijn grootouders. Mensen die ik nooit heb gekend, maar waarmee wij als familie verbonden zijn. Het is een kwestie van stukje bij beetje leggen en al ordenend stapsgewijs verder zoeken. Uit de massa’s bestaand archiefmateriaal sporen van mijn voorouders zien te herwinnen. Van de ene ontdekking naar de andere. Nadenken over wat gevonden is en er met respect over schrijven. Dit is mijn tijdreis, een zoektocht in het verleden van een familie Bette. Gelukkig is er juist in onze tijd een sterk groeiende belangstelling voor genealogie, de ontwikkeling van kennis omtrent verwantschap en families. Een genealoog is iemand die de afstamming en verwantschap van families naspoort ofwel ‘de stamboom uitzoekt’. Een televisieprogramma als Verborgen Verleden laat de zoektocht zien naar de genealogie van een aantal bekende Nederlanders. Samen met de uitgebreide digitalisering van de archieven geeft dat programma een enorme impuls aan het genealogisch onderzoek.

Lees dit boek online
Als het document hieronder niet (goed) wordt weergegeven, maak dan gebruik van de download-optie hiernaast!

Download (PDF, Onbekend)

Johannis Izaak Bette
Johannis Izaak Bette
Beschikbare downloads: